f
_

Copyright

Copyright | Kapsalon Pascalle

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Kapsalon Pascalle en het logo van kapsalonpascalle.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Kapsalon Pascalle. Kapsalon Pascalle behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Kapsalon Pascalle en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kapsalon Pascalle is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Kapsalon Pascalle heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Kapsalon Pascalle, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Kapsalon Pascalle heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Kapsalon Pascalle

Share