f
_

Privacy

Privacy | Kapsalon Pascalle

De privacy van uw gegevens

De door u verstrekte gegevens (bijv. per email) gebruikt Kapsalon Pascalle om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Kapsalon Pascalle gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Bezoekers van de website van Kapsalon Pascalle kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website.

Kapsalon Pascalle aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Kapsalon Pascalle op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel Kapsalon Pascalle ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Kapsalon Pascalle geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Kapsalon Pascalle wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Share